ENVIRONMENT COMMERCE CZ е организация, чиято дейност е свързана с най - прогресивните стопански екотехнологии.
Основна изходна точка в развитието на дружеството е добре обмислен технологично - оптимален и професионален подход при реализацията на най - подходящи решения във водното стопанство.

Фирма ENVIRONMENT COMMERCE възниква през 1990 година, като типично инженерно - строителен частен субект, с център на действие във сферата на водното стопанство и модерните екотехнологии.

Запазва позитивните успехи в научните изследвания на пречиствателните станции за отпадъчните води, които имат корени в Държавния институт по водното стопанство TGM в Прага.

фирмата ENVIRONMENT COMMERCE CZ е вече повече от 20 години доставчик на най - модерни пречиствателни станции на отпадъчни води в рамките на Европейския пазар и на Средния Изток.

Главен предмет на дейността на дружеството е изследователската дейност, развитието на проектирането и комплексни строително - технологични доставки на нова генерация от интегрирани и комбинирани биологични пречиствателни станции на отпадъчни вод, които хармонизират с околната среда.
фирмата е ръководено от екип на професионалисти с дългогодишен опит в областта на водното стопанство и енвироментален инжинеринг.
фирмата според международния стандарт притежава сертификат за - най добро качество ISO 9001: 2008 на всички равнища на управление.

Благодарение на ефективната система на управление дружеството е способно много добре да реагира на пазарните търсения и да предлага и неконвеционални решения според исканията на клиента. Дружеството сътрудничи с редица реномирани доставчици и строителни дружества.

 

Нови ПРОЕКТИ УКРАЙНА

В момента, нашата компания се извършва в 8 градове и села в Кримдоставка завод за пречистване на отпадъчни води на Украйна. Вижтенашата галерия на нови проекти.

Нов проект - реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в Казанлък (България) EO 80000

/album/nov-proekt-rekonstruktsiya-na-prechistvatelnata-stantsiya-za-otpadchni-vodi-v-kazanlk-blgariya-eo-80000/kazanlak1-jpg/ /album/nov-proekt-rekonstruktsiya-na-prechistvatelnata-stantsiya-za-otpadchni-vodi-v-kazanlk-blgariya-eo-80000/kazanlak2-jpg/ /album/nov-proekt-rekonstruktsiya-na-prechistvatelnata-stantsiya-za-otpadchni-vodi-v-kazanlk-blgariya-eo-80000/kazanlak3-jpg/